•  

  50 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  Το σύστημα δόμησης διπλού τοίχου μπετόν, είναι εγκεκριμένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ

  από το 1984 για κτίρια με υπόγειο, ισόγειο και ορόφους.

   

 •  

   

   

   

   

   

  ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ

   

Η Kaiser Omnia ιδρύθηκε το 1979 από τον πολιτικό μηχανικό Λεωνίδα Παπαοικονόμου (Ιστορικό - CV). Ο οποίος αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.  Η δραστηριότητα του άρχισε το 1969 με την Group Papaeconomou Ltd. (Brochure). H Kaiser Omnia εφαρμόζει στην Ελλάδα, το γερμανικό σύστημα προκατασκευής δίπλων τοίχων και προπλακών, από μπετόν για κατασκευή κτιρίων. Το σύστημα εφαρμόζετε στη Γερμανία από 200 εργοστάσια  και διεθνώς. Πλεονεκτεί πλήρως σε σχέση με άλλα συστήματα και προσφέρει.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ